Endret: 26 mar 2019     Opprettet: 25 mar 2019

Avfallscontainer til Petersborgkvartalet

Sameiet har i år igjen bestilt 2 stk 20m3 containere samt gule I-sekker som plasseres i bakgård. Alle beboere i Petersborgkvartalet får da muligheten til å rydde opp i boder og balkonger. Containere og I-sekker vil være plassert i bakgården fra tirsdag 23 april til mandag 29 april.

Hasle Skole Musikkorps arrangerer loppemarked i Vallhall lørdag 27. og søndag 28. april. De samler inn lopper fra Sigurd Hoels vei torsdag 25 april, klokken 18-21. Dersom dere har opprydding i bodene så kan dere eventuelt gi brukbare gjenstander som lopper, og resten kan dere kaste i containerene. Vi har i år som i fjor fortsatt retningslinjer som er svært viktige å følge (for å unngå mye ekstrautgifter fra I-sekk). 

 

Blandet Avfall - 20 m3 container.

VIKTIG!

Hvis du mot formodning ikke følger disse retningslinjene, må du påberegne en tilleggsavgift som faktureres som avvik a kr 500,- eks mva per avvik).

Under ser du en liste over hva du IKKE har lov til å kaste i iSEKKene eller container.

Farlig avfall mm
Maling, løsemidler, spillolje, batterier, spraybokser, lim, rengjøringsmidler, takpapp, isolerglassvinduer produsert mellom 1965 og 1990
impregnert treverk
Våtorganisk
Matavfall

Smittefarlig avfall
Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer m.m.

Eksplosiver
Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.

Radioaktive stoffer
Radioaktive stoffer som er merket med radioaktivt symbol

Kuldemøbler
Alle typer kjøleskap og frysere

Dekk
Alle typer dekk

De fleste av disse fraksjonene kan du imidlertid selv levere kostnadsfritt hos din lokale avfallsplass. Kontakt dem for nærmere informasjon.

 

 

Småelektrisk avfall (støvsugere lamper etc)  legges i GUL I-sekk som vil ligge rett ved containerne. Elektrisk avfall skal IKKE kastes i containerne.

 

Alt vil også merkes på sekker/containere.