Endret: 7 nov 2019     Opprettet: 5 sep 2018

Energiavregning – hvem, hva, hvordan?

Strøm, vann og oppvarming - energi.

Det er individuell avregning av energi til oppvarming, forbruksvann og strøm av boligen. Det vil si at beboer kun betaler for eget energibruk tilknyttet vann, oppvarming og strøm.

Beboer er ansvarlig selv for å opprette abonnoment for strøm. Strømmen vil etterhvert fjernavleses.

Alle beboere betaler a konto for forbruksvann og oppvarming, altså forskuddsvis basert på estimert forbruk. Kontoen vil avregnes hvert år for at beløpet skal være helt korrekt. Estimering blir gjort basert på forbruk på blant annet tidligere forbruk og forventet strømpris. Det vil alltid være noe variasjon mellom estimert og faktisk forbruk. Dette vil si at hvis du har betalt for mye det foregående år, har du penger til gode som trekkes fra på fremtidige fakturaer. Hvis det viser seg at du har betalt for lite, vil det belastes på neste faktura.

Avregning

Techem står for avregning av forbruk på varmtvann og oppvarming. Avtalen går ut på at OBOS fakturerer den enkelte beboer a konto på vegne av Techem sammen med ordinær innkreving av felleskostnader. Techem avregner faktisk energiforbruk pr år/ pr kvartal mot innkrevd akontobeløp. Avregning og evt. justering av akontobeløp skjer årlig og fremkommer på fakturaen for felleskostnader. Avregning gjøres i løpet av våren. Justert beløp av a-konto innbetaling blir gjeldende fra fellesutgfter for juli, basert på avleste verdier for det foregående året.

Avregningsvedlegg/spesifikasjon til avregningen vil bli sendt ut i forkant, slik at beboerene «kjenner igjen» beløpet som kommer over fellesutgifter ( det være seg tilgode eller til etterbetaling).

Hvordan kan jeg følge med på mitt forbruk?
På Techem sin beboerportal: https://tenantportal.techem.no blir avregningen med oversikt over forbruket gjort tilgjengelig for beboer. Det er styret i boligselskapet som sørger for at eierne får tilgang til portalen.

Hvem kontakter jeg når jeg har spørsmål?
For spørsmål om beboerportal, fastsatt à konto, avregning, samt innhenting av målerdata i forbindelse med eierskifte, kontakt Techem på: Telefon 22 02 14 59, kl 09.00 – 14.00 på hverdager, eller e-post: kundeservice@techem.no

Hva gjør jeg hvis jeg skal selge?
Ved salg av boligen må kjøper/selger lese av måler (i det hvite skapet i leiligheten) og selv sende inn avlesningsskjema til Techem Norge AS. Du finner skjemaet som kan lastes ned fra Techem sine sider http://www.techem.no .Det er da OBOS og Techem som gjør avregning året etter og selger/kjøper får/betaler differanser året etter (rundt sommer året etter)

Merk: Varmtvann måler (den runde) og kan leses rett av (antall m3). Varme måler er i grått plast og man må først trykke på knappen og avlese (antal kWh).

Tilgangen til Techem-portalen kan oppdateres av tidligere eier: https://tenantportal.techem.no/cms/nb/login/index.html?stateDone=1

Har du mistet tilgangen helt, ta kontakt med Techem, send en e-post til: kundeservice@techem.no med cc til styret: petersborgkvartalet@styrerommet.net