Endret: 4 nov 2019     Opprettet: 9 jan 2018

Utbedringer av kjøkkenhetter med spjeldbrems

Solland har hos enkelte beboere i Petersborgkvartalet foretatt utbedringer av kjøkkenhettene med en spjeldbrems, og tilbakemeldingene har så langt vært positive. Solland ønsker dermed å tilby de andre beboerne en tilsvarende oppgradering av kjøkkenventilatoren.

Denne oppgraderingen er en ettermontering av spjeldbrems. Det vil si en fjør som settes inn i bryteren til ventilatoren, og er en ganske enkel operasjon. Etter montering av en slik spjeldbrems, så vil spjeldet i kjøkkenhetta lukke seg roligere, og ikke lenger smelle igjen som enkelte føler at det gjør i dag. Det har vært enkelte som har vært misfornøyd med kjøkkenventilatoren sin, og dermed tilbyr Solland denne spjeldbremsen til alle.

Spjeldbremsen og monteringen av denne vil skje uten kostnad for dere i sameiet, det er bare ønskelig fra vår side at vi kan enes om enkelte datoer om når Solland kan foreta en slik oppgradering. Vi vil helst prøve å få tatt så mange som mulig for hvert besøk. Selve monteringen av en slik spjeldbrems vil ligge på 5 minutt +/-.

Ta kontakt med med styret så får vi samkjørt de som ønsker dette raskt.

petersborgkvartalet@styrerommet.net

Hilsen Styret