6 aug 2018

Hensetting av barnevogner, sparkesykler og annet

Styret viser til husordensreglene, særlig punkt 3.2: Trappeoppgang, korridorer og felles kjellerrom skal ikke opptas med gjenstander ( Søppel, sko, leker etc). Sykler og barnevogner kan kun stå på henviste plasser eller må oppbevares i egne boder. Rømningsveier skal ikke sperres, heller ikke midlertidig.

Dette er en husordensregel som ivaretar fremkommelighet for beboere og nødetater. I tillegg vet vi at manglende fremkommelighet hindrer renholdspersonalet i å utføre sitt ukentlige arbeid. Det har tidligere blitt sendt sms-varsel til alle eiere med påminnelse av denne regelen, samt blitt hengt opp tilsvarende skriv som dette i fellesområdene.

Styret ser seg nødt til å gjenta denne informasjonen, da det fremdeles oppbevares barnevogner, leker, søppel og annet i fellesområdene. Dette kan ikke lenger aksepteres.

Som ett trygt alternativ til oppbevaring av barnevogner, rullestoler og lignende, er det tillat å plassere dette i underetasjen/under alle trapper, samt i noen bod-områder hvor det er tilstrekkelig plass. Områdene er merket med «vognparkering». Det er satt opp stenger på veggene slik at man kan låse fast eiendelen ved f.eks en sykkellås. Vår vaktmester vil i sterkere grad følge opp etterlevelsen av denne bestemmelsen, og flytter alt som står i oppgangene til et henvist sted under trappen, i bod-området eller i parkeringskjeller. Det vil bli fjernet uten (ytterligere) varsel, samt at det ikke tas ansvar for fjernede gjenstander. Seksjonseiere er selvsagt ansvarlige for å informere besøkende om dette.