11 feb 2019

Innkalling til Ekstraordinært Sameiemøte 13 februar klokken 18.00.

Alle seksjonseiere skal ha mottatt innkalling per post. Dersom denne ikke er mottatt, send epost til petersborgkvartalet@styrerommet og be om denne og eller fullmaktsskjema dersom du er forhindret fra å møte. .

Innkalling til Ekstraordinært Sameiemøte 13 februar klokken 18.00.

Sted: Petersborgkvartalet, parkeringskjeller nedkjørsel melom U1 og U2.

 

1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og protokollfører

2. Skal sameiet akseptere tilbud fra Datek Installasjon på elbilladeanlegg?

 

 

Rutiner ved ekstraordinært sameiemøte 13/2/2019

Styret skal stille med oversikt over seksjonseiere. Ved ankomst skal det telles opp hvor mange seksjoner det stilles for samt hvilke seksjoner som stiller. Det deles ut 1 farget lapp per seksjon/fullmakt.

Ved gjennomføring av avstemminger så SKAL det det telles opp og protokollføres hvor mange stemmer som faller på hvert valg samt at det totale antall stemmer skal stemme med antall oppmøtte stemmer. For å bruke din stemme så holder du oppe farget lapp ved ditt svar på avstemminger.

 

Forklaring til sak 2.

I tråd med grønn utvikling og stadig flere elbilister i sameiet, ønsker vi å åpne for muligheten til å montere elbilladeanlegg i garasjekjelleren vår. Styret har hentet inn tilbud fra totalt 4 ulike leverandører på infrastruktur til elbilladere i parkeringskjeller. Styret har valgt Datek Installasjon AS som best egnet montør da grunnet beste metodevalg og løsninger på selve infrastrukturen.  Ladeboksene fra Schneider som vil fungere opp mot infrastrukturen er også ett anerkjent produkt. Ved å montere elbilladeanlegg kan en få utnyttet all strøm som er tilgjengelig for sameiet, samt at kjøretøy kan lades på hastigheter opp til 22KW. Det er per dags dato kun mulig å lade med maks 3,4 KW i garasjekjelleren. Det blir montert en felles strømskinne som går gjennom hele garasjeanlegget i både U1 og U2. Selve skinnen plasseres på veggen der det lar seg gjøre, og i noen tilfeller andre steder. Infrastrukturen i seg selv vil koste ca 6000,- per garasjeplass, men ved søknad så kan kommunen dekke 20 % av denne kostnaden. Styret vil søke på vegne av alle og sameiet vil deretter fakturere alle garasjeplasseiere. Kommunen støtter ikke kostander til selve ladestasjonen.  Dersom seksjonseiere ønsker ladestasjon til sin parkeringsplass så vil dette koste rundt 16 250,- ink mva. Totalt med infrastruktur blir da ca 21 250,- ink mva (forutsatt støtte fra kommunen, uten støtte ca. 22 250 ink mva). Til nå har seksjonseiere betalt mellom 20 000-40 000 for elbillader i garasjen. Disse kan som nevnt kun lade på opptil 3,4 KW.

Alle som allerede har ladestasjon uansett type, vil kunne beholde og bruke denne som normalt, men vil også måtte betale sin del av infrastrukturen, slik at de ved senere anledning har muligheten til å koble seg på denne.  Dette systemet vil også selv logge hvor mye strøm som er brukt av hver ladestasjon og nesten automatisk fakturere eier av seksjon avhengig av hvilken betalingsløsning vi velger. Det vil løpe kostander (avhengig av leverandør vi velger) på alt fra 29,- til 149,- per måned i drift av systemet (faktureringskostnader etc). 

 

Dersom vi velger å akseptere tilbudet fra Datek, så vil ALLE garasjeplasseiere måtte betale 1/152 av infrastrukturen per eiet garasjeplass. Kostnad ca 6000,- (ca 5000,- dersom vi får støtte.) Det er enten alle eller ingen, uten unntak. 

 

Seksjonseiere uten garasjeplass vil ikke betale noen kostnader for elbilladeinfrastrukturen.

 

 

Philip fra Datek Installasjon AS vil være med på sameiermøtet er er tilgjengelig for alle spørsmål dere har vedrørende anlegget. Alle spørsmål bes tas da.