1 jun 2018

Mai - Styrets arbeid

På årsmøtet ønsket seksjonseiere å få mer innsyn i styrets arbeid. Ettersom det meste arbeidet vi gjør innad i styret er usynlig for folk flest, syntes vi i styret at det var en god idè. Verdt å nevne er at mye av arbeidet vi gjør kan av enten sikkerhetsmessige eller konfidensielle hensyn, ikke deles.

I mai har vi skrevet brev til bydelsoverlegen med vedlagte klager fra beboerne. Vi har hatt befaringer med de fleste underentreprenørene/leverandørene for å sikre god dialog og stabil drift. Spesielt har vi opprettet nye rutiner på sikkerhetsarbeidet Securitas gjør for oss. Securitas vil være mer hos oss, og til forskjellige tidspunkt. Vi fersket 2 innbruddstyver i aksjon i bodområdet. Dette etter tips fra en observant beboer. Vi fikk tatt 2 nøkler fra gjerningspersonene som hørte til bygget vårt deretter ble personene fraktet bort av politiet. De hadde en bil som var parkert i garasjeanlegget, som ble tauet bort. Disse personene ble i ettertid også koblet til 2 andre innbrudd hos oss ettersom vi fikk sporet den ene nøkkelen. For ordens skyld kan det nevnes at disse personene ikke ellers hadde noe med sameiet å gjøre. Bommen inn til bakgården i mellom inngang 63 og 47 er flyttet slik at ikke biler bruker dette som en parkeringsplass samt av sikkerhetshensyn. Det sto ofte biler parkert og ofte biler på tomgang. Det var også biler som parkerte så nærme inngangsdøren til 47 at døren gikk ikke helt opp. Det er blitt kjøpt inn skilt og montert opp etter behov. F.eks «tomgangskjøring forbudt» vil en finne på parkeringsplassen utenfor blokk 47, ettersom beboere med vinduer i 1 etg. ble plaget av eksos her. Vi har fått fjernet feilparkerte MC-er og klargjort for utleie av MC plassene. Vi har inngått en avtale med ett inntauingsfirma for å fjerne feilparkerte biler i parkeringsanlegget og bakgård. Kostnadene går selvsagt til bilens eier.  Her blir terskelen for å taue biler lav, og vi håper beboere eller gjester lærer av det! Skilt og mer informasjon kommer ila Juni.  Det opprettholdes en god dialog med naboer og spesielt Ferd vedrørende torget. Det planlegges videre tiltak for å holde torget bilfritt. Grøntkomiteen har fått ordnet 4 koselige blomsterpotter i bakgården og i tillegg har de etter å ha søkt «vunnet» – Et tre! Treet Dolgo skal få seg en grønn fremtid i Petersborgkvartalet. Grøntkomiteen jobber for grønnere utvikling i bakgården vår. Med hjelp fra en beboer har vi også sendt en klage til PBE ettersom vi føler de ikke følger opp planene med parkdrag og grøntområder i forhold til oppsatt plan. Containere har blitt vært i bakgården siste uken slik at beboere har fått mulighet til å fjerne større mengder søppel. Det er klargjort for en større reklamasjon overfor utbygger Skanska. Det går mest i dørautomatikk og maling, men også mye annet. Det er blitt inngått en avtale mellom Petersborgkvartalet og Ventistål på filtre til ventilasjonsaggregatene. Avtalen gir seksjonseiere og beboere en billigere avtale på ventillasjonsfiltre som er godkjent av leverandøren av ventillasjonsanlegget. Sameiet har ingått avtale med Pelias som sikrer større deler av sameiet mot måker ved hjelp av flere fugleskremsel. Det er blitt sendt en skriftlig klage fra Petersborgkvartalet til fjernvarmeleverandøren Fortum pga. manglende varsling til beboere før Fortum har stengt varmtvannet. Info skilt til alle «tavlerom» Er bestilt og monteres fortløpende. Det er sendt en klage til Canal Digital/Telenor pga. tilbakemeldinger fra flere beboere om ustabilt internett. Canal Digital/Telenor har siste måned valgt seg ut noen beboere for å logge internettleveransen gjennom en mnd. Resultatet av dette deles så snart vi har fått det. Det er innhentet tilbud på støymålinger i sameiet. Det er foreløpig kun 2 seksjonseiere som har meldt sin interesse av å gjennomføre dette. Vèlkomiteen har nylig hatt sitt første møte. Det meldes om stort engasjement og mye planer.

 

I tillegg har vi selvsagt gjort «vanlig» styrearbeid som håndtering av fakturaer, oppfølging av seksjonseiere/beboere, og diverse annet. Vi får ca. 10 henvendelser fra beboere daglig.

 

Styreleder

Per Eirik