18 feb 2019

Møtereferat ekstraordinært sameiemøte 13 februar 2019

Vi deler resultatet etter avstemming på det ekstraordinære samemøtet.

Sted: Petersborgkvartalets parkeringskjeller

Oppmøtte: 71 seksjoner. 13 fullmakter. Totalt 84 stemmeberettigede.

 

Vedtak 1: Godkjenne innkalling.

Innkalling godkjent med 83 stemmer, mot 1.

 

Vedtak 2: Akseptere tilbud fra Datek på oppgradering av elektrisk infrastruktur i garasjeplass.

Godkjent med 76 stemmer mot 8 stemmer.

 

 

 

 

Det er oppstått en del spørsmål i ettertid av møtet, som vil bli besvart av styret ila morgendagen (18.2.2019).