16 jul 2018

Ny avtale med Unipark og Oslo kranbilservice

Ettersom flere beboere sliter med at andre personers kjøretøy opptar deres parkeringsplass uten tillatelse, har styret valgt å inngå avtale med en totalleverandør av bortauing og bøtelegging. Tidligere avtale med Europark/Apcoa ble sagt opp ettersom de ikke klarte å levere det som ble avtalt.

Den nye avtalen gjør det mulig for beboere å selv kontakte Unipark som i første omgang vil komme å bøtelegge den feilparkerte bilen/kjøretøyet. Unipark vil deretter forsøke å få tak i kjøretøyeier og dersom dette ikke lar seg gjøre så vil det komme en tauebil og fjerne kjøretøyet på eiers regning og risiko. Både Unipark og Oslo Kranbilservice har en responstid på under 1 time, 24 timer i døgnet.

Kjøretøy hensatt på fellesområder vil også bli bøtelagt og i ved behov tauet bort. Dette gjelder i bakgård, og i parkeringsanlegg hvor det ikke er merket opp plasser. Kjøring i bakgård tillates kun for av/pålessing og alle parkerte kjøretøy uten avtale med styret vil bli bøtelagt. Ved henvendelse til styret via epost så vil vi i noen tilfeller gi tillatelse til å stå parkert i bakgård, men kun ved spesielle behov. Skal kjøretøyet «bare stå 10 minutter» så skal dette ikke være i bakgården.

Ettersom flere beboere låner ut sine parkeringsplasser og deler dette bl.a. via Facebook, så vil vi be dere om å ha klare og tydelige avtaler med hverandre slik at ikke misforståelser fører til bøtelegging og borttauing av feil bil. Den nye ordningen trer i kraft i fra og med i morgen 17 Juli. Skilt med opplysninger om dette samt telefonnummer til Unipark vil bli montert i parkeringskjeller og inn mot bakgård i morgen ettermiddag.

For ordens skyld: Dette gjelder alle kjøretøy, også MC/moped.