14 okt 2018

Ny infrastruktur for el-billading i parkeringsanlegget

I tråd med grønn utvikling og med økningen av el-biler, har styret sett på ulike ladeløsninger.

Vi har hentet inn 2 pristilbud, men vil hente inn flere. Dagens måte å få montert ladeboks på er å strekke en kabel fra eget sikringsskap og bort til parkeringsplassen. Dette har ved flere anledninger vært over 120 meter kabel som har kostet mellom 30 000,- til 40 000,- per ladepunkt. Denne ladetypen vil maksimalt kunne gi deg 3.6KW/time, samt at det blir mye ledninger på kryss og tvers av garasjen.
Ny elbil-infrastruktur skal sikre alle parkeringsplasser en enkel måte å montere opp en ladestasjon på. Det legges da en «kabel» rundt hele parkeringskjelleren som da ladestasjonene kan koble seg rett på. En ladestasjon vil da koste rundt 20 000,- per punkt, samt at denne ville kunne levere opp mot 22 KW/time i stedet for 3,6 KW/time. Det vil påløpe en månedlig kostnad på mellom 29,- for den billigste tilbyderen og 149,- for den dyreste tilbyderen. Tilbyderen vil da «drifte» anlegget og oversende strømforbruk samt fakturabeløp slik at en holder kontroll på forbruk. 

Dette er til informasjon og vi jobber med en løsning som passer vårt anlegg. Ber dere som vurderer innkjøp av ladestasjon om å vente til endelig løsning er funnet. Vi håper på en løsning og vedtak som tillater oss å begynne på prosjektet innen 2-3 mnd.  Det vil bli gjennomført et ekstraordinært sameiemøte for å vedta om vi skal gjennomføre dette eller ei. Eventuelle spørsmål vil også kunne besvares da ettersom en representant fra valgt firma vil møte opp