Endret: 4 nov 2019     Opprettet: 23 feb 2018

Styreverv til valg

På generalforsamling 23.04.18 vil vervet som styreleder og to verv som styremedlem være til valg. Det er foreløpig ingen kandidater til vervet som styreleder, mens styremedlemmene som er til valg stiller til gjenvalg. Vi trenger også kandidater som kan utgjøre en valgkomité. Det er ønskelig med tre kandidater som helst kan sitte i to år. Ved spørsmål eller interesse kan epost sendes til petersborgkvartalet@styrerommet.net. Skriv også med hvilket verv som er aktuelt. Fristen for å melde sin interesse er satt til torsdag 08. mars. Styret