11 mar 2019

Styrets arbeid i januar og februar

Vi deler litt av det vi har lov til å dele om hverdagen som styremedlemmer.

Arbeidsmengden har tatt fart, og det jobbes mye i styret for å rekke alle oppgaver. Vi har for tiden flere større tidstyver – Kjøring på torget, elbilladestasjon, og interne konflikter/naboklager. Skriftlige klager vedrørende kjøring på torget er sendt til Ferd, men styret har dessverre ikke fått svaret vi håpet på, så dette fortsetter. Det er for tiden noe større omfang av naboklager, som styret følger opp etter beste evne. Ladestasjon til elbil ble vedtatt gjennom et ekstraordinært sameiemøte, og styret arbeider nå med siste detaljer vedrørende betalingsløsninger etc. før avtalen signeres og en tentativ fremdriftsplan deles på hjemmesiden. Styret ser på løsninger som sandkasse, sklier og flere utemøbler til bakgården. Vi har også fått fremforhandlet en god pris på utebelysning av Datek (som leverer elbilladere til parkeringskjelleren), så belysning blir montert nærmeste måneder. Styret har også hatt møter med flere av nabosameiene rundt, og det er blant annet skrevet et brev til byrådet som ber om at parkdragene på Ensjø tvinges frem slik som alle er blitt forespeilet. I tillegg har vi selvsagt arbeid med forsikringsskader, leverandører, fakturaer og økonomi. Det er i gjennomsnitt 1 befaring hver uke med leverandører, takstmenn, seksjonseier etc dagtid  som krever at ett styremedlem må ta seg fri fra dagjobben for å stille på dette. 

 

 

Litt generell info.


For alle som ønsker å bestille ladestasjon med elbilladeanlegget så koster dette 13 000,- eks mva. dersom dere bestiller før oppstart. Dere kan også få med stikkontakt med ladestasjonen (eksempel støvsuger) for 1400,- eks mva. i tillegg (da totalt 14 400,- eks mva.)  Bestilling av ladestasjon gjøres ved å sende bestilling per epost til styret, og oppgi seksjonsnummer, garasjeplassnummer, fullt navn og fakturaadresse på eier av seksjonen.  Denne informasjonen kommer også i en egen nyhet snart.

Det er snart årsmøte og dette innebærer også valg av styreleder samt styremedlemmer for neste sesong. Det vil muligens dannes en valgkomite dersom noen beboere melder seg inn til å sitte i komiteen. Styret håper på at så mange som mulig ønsker å stille som styreleder og styremedlem, og ønsker i den anledning gjerne en tilbakemelding av dere som kunne tenke dere dette, samt gjerne noen ord om dere selv via epost. Kontakt oss gjerne ved spørsmål om arbeidet, og hva dette vil innebære for deg som en eventuell kandidat.