6 jul 2018

Styrets arbeid i Juni

Styret har utenom sine daglige gjøremål som fakturagodkjenning, oppfølging av henvendelser fra bebeoere og leverandører også mye annet å gjøre. Her er det vi har jobbet mest med i Juni.

I juni har vel-komiteen gjennomført en vellykket nabosamling med grilling i bakgården. Vèl og grønt-gruppen har fått sitt eget lagerlokale i bygget.  Ettersom grill, telt og bord/stoler er kjøpt inn kan en forvente at det vil bli flere happenings fra Vèl-komiteen. Kan nevne at det blir ett større arrangement i August 😊 Styret har denne måneden fokusert på reklamasjoner på bygg og uteområde, og fulgt opp en rekke reklamasjoner på bygget med Skanska. Dette omfatter alt fra dørautomatikk, maling, ventilasjon, plen, heller i bakgård samt masse annet. En av de større og mer krevende reklamasjonene er heis-problematikken. Otis som leverandør, Skanska som bestiller, GM-Heis har servicen og vi er brukere. Ettersom det er flere ledd er dette en tidskrevende prosess hvor ingen parter melder skyld. Vi har for øvrig mest problemer med heis i oppgang 51 og 61. Ellers kan vi nevne at det ser foreløpig ut til at det å flytte bommen har vært positivt ift feilparkering og tomgangskjøring i gjennomgangen. Vi har også hengt opp «parkering forbudt» skilt i gjennomgangen. Styret gjennomfører tiltak for å øke sikkerheten i sameiet. Det blir derfor montert en rekke kameraer i sameiet og i parkering/bodområder slik at beboere fortsatt kan føle seg trygge. Det er bestilt nye bod-moduler og deler til alle skadede boder i sameiet. Disse vil bli montert så snart de ankommer. Pelias bytter ut fuglene på taket ca. 1 gang per måned for å sikre en fortsatt skremmende effekt for måker. Styret har purret på Pelias ettersom disse faller av iblant. Det er montert handrekker i bunnen av alle trappeoppganger slik at småbarnsforeldre har muligheten til å låse fast barnevogner og annet utstyr her ettersom det snart ikke lengre tillates å oppbevare barnevogner, leker, sykler og annet i oppgangene. Utdypende informasjon om dette kommer. Etter mye «mas» fra styret har endelig Ferd og Joker endret holdningene til leverandørene sine slik at disse ikke kjører på torget lengre. Støyen fra denne kjøringen, av og pålessingen har tidligere plaget flere beboere.

 

Vedrørende søppel. De fleste beboere har forstått at det ikke er tillatt å sette avfall på utsiden av søppeldunkene. Det er dessverre fortsatt noen som gjør dette og dette tiltrekker rotter, fugler og andre skadedyr. Styret ønsker en tilbakemelding fra beboere om hvem som gjør dette, slik at vi kan endre holdninger til vedkommende. For ordens skyld: Er søppeldunkene fulle- gå bort til de andre søppeldunkene og tøm avfallet der. Er det fullt på begge plasser – oppbevar søppel i deres egen leilighet inntil denne er tømt. Det skal ikke oppbevares søppel på balkonger/terrasser ettersom dette tiltrekker rotter og eller fugler. Kan nevnes at det er veldig sjelden alle søppeldunker er fulle, slik at dette ikke skal bli noe problem. For dere som kaster papp: Ifølge vaktmester er pappcontainerene sjeldent full men derimot ofte tette, slik at beboere tolker dette som at de er fulle. Grunnen til at de er tette er at enkelte beboere er altfor dårlige til å rive opp samt brette større pappesker etc. slik at dette setter seg fast på vei ned i containeren. Riv opp og eller brett papp til mindre biter før dere kaster dette ned i avfallscontaineren.