30 des 2018

Styrets arbeid i november og desember

I november og desember har styret i Petersborgkvartalet behandlet vanlige utfordringer innen naboklager, leverandører, og byggteknisk herunder reklamasjoner mot utbygger. Vi har gjennomført «Jul i Tiedemannsbyen» hvor folk fra Frelsesarmeeen, Fattighuset, Joker, Boulangerie M stilte. Vi ble også underholdt av ett kor og av julenissen og hans fru som tok turen med hest og kjerre for å gi gaver/søtsaker til alle barna. Takker for alle som stilte opp og sørget for den gode stemningen her. ReinTek har ansvaret for snømåking i bakgård og på torvet. Vi følger dette opp og er meget fornøyd med arbeidet hittil. Vi har fått resultatet fra lydmålingene som viste at kun 1 av de 4 leilighetene som ble målt, hadde støy over toleransenivået. Dette var snakk om støy fra ett aggregat i ett av næringslokalene, hvor dette har blitt justert ned i ettertid av målingene.

Vi jobber med innhenting av priser på mer utelys i bakgården. Første tilbud vi fikk var på over 200 000,- for 13 lamper, noe vi mener er for dyrt. Vi ønsker flere identiske lamper som de vi allerede har og undersøker flere tilbydere. Vi er også i sluttfasen på valg av ladestasjon-tilbyder og vil avgjøre hvem vi skal presentere på det ekstraordinære møtet som vi snart skal kalle inn til.

Styret med varamedlemmer holder styremøte 1 gang per måned, og vi har ca 10-15 saker på sakslistene i tillegg til drøfting rundt mye annet.

Vi ønsker alle i Petersborgkvartalet ett riktig godt nyttår!