12 nov 2018

Styrets arbeid i september og oktober

Styret har gjennom september og oktober behandlet flere naboklager som angår, avfallshåndtering, røyking, hærverk, og sjenerende oppførsel. Dette gjelder stort sett utleieleiligheter og vi holder en tett dialog med utleier. Kan nevnes at pga. hurtig tilbakemelding fra en seksjonseier angående hærverk så fant vi den skyldige skadevolder (leietaker) på videoovervåkningen. Vi oppfordrer alle beboere til å melde fra om uønskede hendelser, feil, og annet til styret. Vi ønsker en epost fra dere, ettersom vi ikke kan gjøre nødvendige tiltak ut ifra Facebook-innlegg og eller rykter.  Vi har fått til en god årlig avtale med en ny engasjert gartner. Gartneren har endret bakgården vår noe, slik at den er mer tilpasset våre behov. Vi har erstattet flere nedtråkkede plantebed med plen, og noen plantebed med dekorstein og syrinbusker. Rennene er også fylt opp med dekorstein. Vi har fått ny og bedre avtale med nytt rengjøringsfirma som overtar etter nåværende firma 1 mars.  Vi har også fått en bedre avtale med mattelevernadør som rengjør/bytter matter i alle oppganger. Vi har også fått nødvendige avtaler med sprinklerservice, og Schneider har nylig hatt service på hele brannalarmanlegget vårt. Det ble funnet og utbedret noen feil iht garanti. Otis Heis har begynt i serviceavtalen med oss igjen og har allerede ryddet opp i flere problemer som gikk under reklamasjon. Assa Abloy har endelig utbedret feilen på garasjeporten som førte til at porten ikke gikk ned, under reklamasjon. Skanska har også tatt tak i noen reklamasjoner og har malt gulv i U1 i oppgang 49 om igjen, malt og sparklet vegger i U1 i 63, limt sprekker i påstøp i bodområder samt flere andre småting. Reklamerer ca. på 5 ting i måneden til Skanska for feil på bygget fordelt på de 9 oppgangene. Det er utført lydmålinger ifm trinnlyd/luftstøy i 4 leiligheter og vi venter på resultatet for å se om dette er innenfor eller utenfor krav. Vi har fulgt opp egne vedtekter og ordensregler og har derfor tatt en gjennomgang i parkeringskjelleren. Minner om at oppbevaring av annet enn kjøretøy er strengt forbudt i parkeringskjeller. Styret har laget to ekstra garasjeplasser i sameiet slik at vi kan leie ut de andre 2 plassene vi har fra før. Vi har også endret priser slik at motorsykkelplassene skal bli mer attraktive å leie. Vi har hatt 4 befaringer med forskjellige tilbydere ift Elbilladeanlegg i garasjekjeller. Det vi vet til nå er at selve infrastrukturen (uten ladestasjon) vil koste mellom 4000-6000 per garasjeplasseier (vi får sannsynlig også 20 % tilbake i støtte av kommunen for dette). Ladestasjonen kommer i tillegg på mellom 15 000-20 000,- per stk, og kan da lade på hastigheter opp til 22 KW. Vi vil presentere endelig forslag på ekstraordinært sameiermøte som vi ønsker å gjennomføre innen utgangen av året. De som har Salto Ladere fra før kan sannsynlig koble seg på den nye infrastrukturen for å få muligheten til raskere lading. Vi har vært så heldige at vèl-komiteen har pyntet opp oppgangene til Halloween. Tiltak som gjøre det enda koseligere å bo her i Petersborgkvartalet. 

Styret med varamedlemmer holder styremøte 1 gang per måned, og vi har ca 10-15 saker på sakslistene i tillegg til drøfting rundt mye annet.

Vi har kjøpt inn brøytestikk, fylt opp sandkassene til strøing og brøytemannskapet står klar ved snøfall, så vi er godt forberedt for snøen.