11 sep 2018

Styrets arbeid juli og august

På tross av sommerferie for mange så har vi i styret fortsatt hatt en hektisk sommer og høst med flere arbeidsoppgaver her i Petersborgkvartalet.

I Juli har styret fortsatt arbeidet med reklamasjoner på heis og forsøker å komme i havn med en videre løsning på problematikken. For dere som ikke er plaget med heisstanser så kan det nevnes at det har vært ett stort og utfordrerne problem. Vi har vært i møte med heisleverandøren Otis og venter på ett nytt avtaleforslag fra dem. Ny avtale med Unipark/Oslo Bilborttauing har trådd i kraft og dette samarbeidet har fungert bra så langt. Vi har hatt ettårsbefaring på uteområde og leverandør av uteområdet skal utbedre mindre feil på heller/belegningsstein. Vi har hatt flere befaringer med forskjellige gartnere ettersom forrige gartner trakk seg. Her forsøker vi å finne løsninger på nedtråkka hekker og beplantning og hvordan vi skal unngå det i fremtiden. Ødelagte planter blir erstattet og noen plantefelt blir omdannet til plen for å lette vedlikeholdet. Vi har i August også gjennomført ett ekstraordinært sameiermøte for å avgjøre om Petersborgkvartalet skal ha videoovervåkning. Det ble vedtatt å ha videoovervåkning. Det ble også i denne anledning arrangert loppemarked, grilling og konsert av vår egen og veldig engasjerte VEL-komité men også noen representanter fra styret. Ett vellykket arrangement som sosialiserer beboerne i Petersborgkvartalet.   Vi har hatt ett møte med FERD og daglig leder for JOKER for å sikre ett bilfritt torg. Alle parter er enige om at det ikke skal kjøres på torget, men har problemer med at sjåførene til leverandørene ikke etterlever dette. Det er bestilt kantstein som skal hindre innkjøring på torget og det forventes at disse er på plass før vinteren. Vi har vært i møte med bydelsoverlegen, representanter fra Kolberggruppen, Avis og flere nærliggende borettslag/sameier. Avis har begrenset nattarbeidet utenfor hallene til å gjelde kun 2 dager i uken, men det ble på møtet tydelig at nattarbeid disse 2 nettene også må opphøre. Avis har derfor begynt å gjøre selve bilomlastingen på Ensjøveien i stedet. Dette fører til mye mindre støy hos oss. Denne saken er ikke ferdig og det jobbes med å sikre alle i sameiet nattero. Vi har behandlet en del naboklager som omhandler, støy og bråk/fest, røyking, avfallshåndtering, hærverk, forsøpling og annet. Det er utsendt flere klager til flere eiere og også leietakere. Techem har endelig gjort ferdig avregningen på energi og alle skal disse dager få resultatet direkte fra de. Vaktmester er godt i gang med å bytte om ødelagte boddører og moduler. Høsten har innhentet oss og vi bruker tiden på å planlegge videre arbeid, innhente pristilbud fra forskjellige leverandører og mye mer.