20 feb 2019

Uttalelse fra styret vedrørende elbillading og sameiemøtet

Det har i etterkant av det ekstraordinære sameiemøtet oppstått noen spørsmål som styret her vil svare på etter beste evne, og ved hjelp av fagkyndige.

Petersborgkvartalet har inntak på 1600 A TN som er mye i forhold til eldre bygg/sameier med samme antall boligenheter. De 1600A skal forsyne 210 boligseksjoner samt 3 næringsseksjoner. Det bør derfor være VELDIG tydelig og klart at NEI- det er IKKE nok strøm i bygget til at alle seksjonseiere med garasjeplass kan skaffe hver sin Salto-lader eller Schukoboks. En kan ikke gå utifra at bare noen få lader samtidig. På bakgrunn av dette var det nødvendig for sameiet å finne en måte som tilbyr alle nok strøm til elbillading.

 

Ladeanlegget fra Schneider har dynamisk lastbalansering. Lader det da 150 biler på en gang så vil all tilgjengelig/ubrukt strøm på anlegget tfordeles likt på alle elbilladere. 

 

Det ble på møtet uttalt at anlegget uten B vern er ulovlig per dags dato, noe som stemmer. Sikringsskap ble sjekket før møtet og ut ifra kursbetegnelse i skapet så var det ikke montert B-vern. Det er i ettertid funnet en egen rad med B-vern for alle Schuko ladebokser, så kommentaren om manglende B-vern blir trukket. B-vernet er derimot ikke merket i kursfortegnelsen samt at fortegnelsen samt en sikring er kun merket med blyant, og Skanska vil få beskjed av styret om å rette dette opp. Dette er påpekt av 2 elektrikere til nå.

 

En av montørene av det elektriske anlegget samt Schuko boksene i Petersborgkvatalet har noen kommentarer til styret: Nye NEK normen fraråder bruk av lading med stikkontakt, ettersom det ikke er egnet. Schuko ladeboksene tilfredstiller forskriftene iht krav men bør brukes under jevnlig oppsyn. En elektriker vil sannsynligvis ikke montere ett slikt anlegg i dag.

 

For ordens skyld: Det vil inntil videre ikke pålegges noen seksjonseiere å gjøre endringer på Schuko-boksene. Vi kan ikke svare på hva som vil komme av fremtidige krav men det er bare å bruke disse som normalt inntil videre. Bruk de slik de er ment og IKKE bruk skjøteledning og eller annet som ikke er designet til bruk på disse.

 

Infrastruktur vil koste hver seksjonseier med garasjeplass ca 5000-6000,-. Denne er obligatorisk.

Dersom en også vil ha ladestasjon og bestiller dette med anlegget så koster dette 16 250,- ink mva.

Dersom en bestiller ladestasjon på ett senere tidspunkt så koster dette 18 125,- ink mva.

 

Noen tanker fra styret: Vi arbeider med vervet som styremedlemmer/styreleder etter beste evne og kapasitet. Styret melder hverandre daglig om små og store ting, og dedikerer mye tid til styrearbeidet. Vi lytter oppmerksomt til beboeres innspill, ros og ris, og etterstreber å lære av våre handlinger. Å holde møtet i garasjen var for eksempel noe som viste seg å være en dårligere løsning enn antatt; intensjonen var å spare penger, og å være så nær våre hjem som mulig for dette (relativt) korte møtet. Vi velger naturligvis en annen løsning ved neste møte.

Det er viktig for oss å være tilgjengelige for deres spørsmål og kommentarer, men må presisere at styret ikke deltar i diskusjoner på Facebook-tråder, derfor vil dere meget sjelden se innlegg fra noen av oss der. (Unntak gjelder Petersborgkvartalet-siden på Facebook, som styret har opprettet. Der legger vi ut nyttig info, og vi oppfordrer alle beboere/eiere til å like/følge denne siden.) Vi ber om at alle henvendelser dere har til styret sendes til vår epostadresse, enten direkte til petersborgkvartalet@styrerommet.net, eller via kontaktskjemaet på hjemmesiden vår petersborgkvartalet.no 

Alle spørsmål som ble stilt på Facebook i forkant av møtet ble også besvart muntlig på møtet da vi skjønte det engasjerte mange – og fordi vi forstod at mange satt med de samme spørsmålene. En ytring på Facebook i denne sammenhengen må også tåles/forventes å bli lest opp i plenum.