6 aug 2018

VARSEL OM OPPDATERING PÅ GARASJEPORTÅPNER

 

På grunn av en oppdatering på systemet må alle registrerte telefonnummer legges inn på nytt. Det er derfor viktig at alle som har en garasjeplass sender inn følgende informasjon til styrets epost petersborgkvartalet@styrerommet.net så fort som mulig, og senest innen 13. august. Siden det er flere hundre telefonnummer som må legges inn manuelt i et utdatert system, bes det om forståelse for at man må åpne porten med nøkkel i noen dager etter 13. august. Dersom styret ikke har mottatt forespurt informasjon på epost innen fristen, vil man måtte bruke nøkkel enda lenger.

Vennligst send epost med følgende informasjon i emnefeltet:
Garasjeplassnummer(GP) seksjonsnummer(SN) navn på eier telefon, telefon, telefon. Eksempel:

Emne: GP225 SN343 Jan Olsen 999 99 999, 888 88 888, 777 77 777Mvh.
Styret