21 aug 2018

Vedrørende støyende arbeid på natten - svar fra bydelsoverlegen