22 feb 2017

Åpning av avfallscontainere, utomhusarbeid og stenging av vei.

Her kommer viktig informasjon om vedrørende åpning av de tre første avfallsbrønnene, utomhusarbeider mellom F/G og D/E, samt stenging av gangvei.

Punkt 1 vedrørende åpning av de 3 første avfallsbrønnene:

Området med 3 av 7 avfallsbrønner planlegges åpnet 06.03.2017 slik at beboerne kan kaste husholdningsavfallet sitt der, og midlertidig løsning med avfallscontainere foran Petersborg kan heldigvis avvikles. Etter planen kommer avfallbrønnene allerede inneværende uke, men SKANSKA er usikre på hvor lang tid det tar å montere de. Siden det nærmer seg beboere i de fleste leilighetene vil det sannsynligvis være behov for tømming av disse 3 avfallsbrønnene 2 ganger i uka. De 4 siste avfallsbrønnene ved D/E vil være klare for bruk ifbm overlevering av leiligheter i F/G i slutten av april. Prosjektleder er i dialog med Renovasjonsetaten for avklaringer rundt dette og kommer tilbake med nærmere beskjed til sameiet.

Punkt 2 vedrørende utomhusarbeider mellom F/G og D/E:

Utomhusarbeider på den øvre delen av platået mellom oppgang F/G og D/E starter om kort tid. SKANSKA vil etterstrebe å få utføre arbeidene med adkomst fra nedsiden, men ser at det vil være behov for å komme til fra oversiden av D/E langs oppgang A (nærmest Petersborg). Fra neste uke vil det bli innkjøring av masser for opparbeidelse av ferdig terreng, hvor SKANSKA muligens må kjøre inn noe masser fra oversiden. Gartner starter i uke 10 med opparbeidelse av ferdige overflater og vil i den forbindelse ha behov for adkomst for alle sine leveranser fra oversiden. Disse arbeidene vil i hovedsak pågå frem mot påske (uke 15).

Mindre og resterende arbeider med å ferdigstille uteområdene mellom F/G og D/E vil pågå helt fram til overlevering av D/E.

Punkt 3 vedrørende stenging av gangvei:

SKANSKA ønsker å stenge gangveien rundt Petersborg mandag 06.03.2017. Dette av HMS-hensyn for å begrense myke trafikanter i dette området når arbeider med å opparbeide utomhus pågår.

Fremover vil også pågående byggearbeider for Utsiktskvartalet generere behov for at denne gangveien er stengt.

 

Skisse under her:

 

Hilsen Styret