11 apr 2017

Bodtransport og støydemping av garasjeport i slutten av april

Mandag 24. april vil det bli transportert ned boder til garasjens U1-område.Onsdag 26. april vil det jobbes med støydemping av garasjeporten.

SKANSKA har gitt beskjed om at de siste bodene vil bli transportert ned i garasjens U1

Mandag 24 04 2017. Det kan bli noen minutters venting når sjauingen pågår.

SKANSKA har også avtalt støydemping av innkjøringsport til garasjen onsdag 26 04 17.

Det vil da pågå arbeider ved porten denne dagen. Styret har varslet at trafikk

inn / ut av garasjen må kunne pågå, men noen minutters ventetid kan forekomme.

Det er også viktig at vi bilister tar hensyn til at det arbeides her.