24 mai 2017

Gatetun 3

Ingen passasjermulighet fra Sigurd Hoels vei til Bertram Narvesens vei fom mandag 29.mai.

Skanska skal nå ferdigstille det siste arbeidet i gatetun 3. De kommer da til å stenge av området nederst i gatetun 3 fra og med mandag 29. mai og ca. to uker framover. Det vil da ikke være noen passasjermulighet fra Sigurd Hoelsvei til Bertram Narvesensvei foruten eventuell nødvendig anleggstrafikk.  Etter at arbeidene er ferdig, aller senest 16. juni, vil ikke Skanska lenger ha noe behov for tilkomst via Bertram Narvesensvei og Veidekke og Ferd overtar da området i sin helhet. De vil da beslutte om de ønsker at det skal være gjennomgang  for publikum  eller om det skal holdes sperret. Dere vil bli oppdatert på dette.