20 nov 2017

Gravearbeider i Sigurd Hoels vei 100

Styret mottok i kveld informasjonen om dette gravearbeidet som starter allerede i morgen og skal pågå i noen uker.

PeCon AS skal i regi av Fortum Oslo Varme (Tidl. Hafslund varme) utføre gravearbeider på ovennevnte eiendom. Arbeidene som skal foregå på fjernvarmeledningen er nødvendige for å opprettholde leveransesikkerheten i fyringssesongen. Estimert tidsbruk antas å være ca. to uker fra start til slutt. Straks rørene er blottlagt vil det være mulig å konkretisere tidsestimatet. Oppstart av arbeidene vil være fra tirsdag 21. november

/?nid=45402

Dette til informasjon.

Hilsen Styret