Hærverk

Her kommer informasjon om hærverk i flere av oppgangene.

Til beboere i Petersborgkvartalet

Vi har sett at det har blitt gjort hærverk i noen av oppgangene. Det være seg bokstaver og skribling som er risset inn i vegger og heisvegg.  Dette er utrolig trist å se på et så nytt bygg, og vi oppfordrer derfor de som har gjort dette til å rette opp i det de har gjort og melde seg til styret i sameiet.  Samtidig ber vi alle beboere om å passe litt ekstra på i sin oppgang, slik at vi forebygger dette fremover. Skader som dette vil være store utgifter for sameiet. Spesielt foreldre/foresatte har et ekstra ansvar med å passe på barna sine og fortelle om konsekvensene av slik handling. Har noen opplysninger om saken(e) er det fint hvis også dere kontakter styret i sameiet. Vi har meldt dette til Securitas slik at de også vil følge ekstra med i de aktuelle oppgangene som er berørt. Ser vi at dette problemet vedvarer, blir vi nødt til å anmelde hærverket til politiet. 

Vi håper dette lar seg løse på en positiv måte.

Kontakt styret: petersborgkvartalet@styrerommet.net

Hilsen Styret