2 mai 2017

Informasjon fra prosjektleder for Felt A i Tiedemannsbyen

Her kommer viktig informasjon fra prosjektleder for Felt A i Tiedemannsbyen.

Hei!

Vi vil utføre arbeider i gaten i området fra Kum 25 og TK 25 på vedlagt tegning. Arbeider som ikke påvirker trafikken inn til området startet opp i forrige uke.

Når vi i denne uken nærmer oss området ved TK 26 vil det bli lagt stålplater over grøfter for å få biltrafikken inn på området. Mest sannsynlig i morgen.

Arbeidene som påvirker innkjøringen i området vil bli ferdigstilt fredag uke 19. 12 mai.

Vi ønsker å ferdigstille arbeidene i bakken slik at veien bli ferdig tidligst mulig i forhold i  til innflytting på blokken langs Sigurd Hoels vei til beste for alle beboere.

Vi vil informere om arbeider som påvirker biltrafikken inn på feltene fortløpende.  

Hilsen

Lars Brovold

Prosjektleder Felt A.