9 aug 2017

Informasjon fra Veidekke

Veidekke har nå blitt enige med Ferd/Selvaag om utbygging på det neste feltet på Tiedemannsfabrikken. Vedlagt er et nabo info skriv og de planlagte aktivitetene og tidsrom de vil bli utført på.

Informasjonstekst i skrivet:

"Det er besluttet bygging av prosjektet Tiedemannsfabrikken Felt E. På oppdrag fra Tiedemannsfabrikken AS skal Veidekke Entreprenør AS bygge 222 leiligheter på Felt E. Byggetiden vil strekke seg til våren 2020. I denne perioden vil det foregå til dels støyende arbeider. I visse perioder må man også kunne regne med noe støv fra byggingen. Dessuten vil det bli en del anleggstrafikk til og fra plassen via Bertrand Narvesens vei ut mot Gladengveien. I første omgang vil det gjelde bortkjøring av masser. Arbeidene vil starte omtrent 11. september, og da først med spunt, som vil pågå noen uker. Underveis med utgravingen vil det også bli sprengning. Sprengningen vil starte opp i september og avsluttes i løpet av oktober. Den mest støyende delen av disse arbeidene vil skje på hverdager i tidsrommet 07.00-17.00. Vi etterstreber å sette opp maskinene slik at sjenansen for naboer blir minst mulig, og vi legger inn minimum én times sammenhengende pause fra støyende arbeider i løpet av dagen. Vi ber om forståelse for de ulemper dette måtte medføre."

Klikk under her:

/?nid=44081