2 mar 2017

Inntransport av heis onsdag 8.mars

Det vil bli inntransportert heis til U2 i garasjen onsdag 8.mars. Noe ventetid må påventes. Informasjon vil også bli hengt opp fra SKANSKA sin side.