16 sep 2017

Oppbevaring av gassbeholdere

Vi observerer at det dessverre blir lagret propan i enkelte kjellerboder.

Propan skal IKKE lagres i boder eller i garasjen!

Dette grunnet i at propan er svært lett antennlig og gassen er tyngre enn luft. Det kan bli fatale konsekvenser hvis det skulle bli en lekkasje fra en propanbeholder.

Verken store eller små gassbeholdere skal oppbevares i kjellerboder eller under bakkenivå.

Har du ikke et egnet skap eller rom for oppbevaring inne i boligen, kan en sette den ut på balkongen. Du bør ikke oppbevare mer gass enn du strengt tatt har behov for hjemme.

Vennligst respekter dette.

Hilsen Styret