Ordinært sameiermøte 2017

Informasjon om sameiermøte 2017.

Til seksjonseierne i Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet Eierseksjonssameie

Ordinært sameiermøte 2017
Det vises til eierseksjonslovens § 33: ”Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”. Siden alle seksjonene i sameiet ikke er fullt overtatt i april, har styret valgt at årsmøtet avholdes i mai når 7 av 9 oppganger er overtatt.

Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet Eierseksjonssameie vil avholde ordinært sameiermøte 
Tirsdag 23. Mai 2017.
I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.
Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være mottatt av styret senest 
Fredag 21. April 2017.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av sameiermøtet må det: 
-    gå klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet 
-    formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget


Forslag sendes til petersborgkvartalet@styrerommet.net


Hilsen
Tiedemannsbyen Petersborgkvartalet Eierseksjonssameie 

Styret

03.04.2017