30 aug 2017

Reparasjon av garasjen mandag 4. september

Garasjen delvis stengt mellom 10:00-13:00 førstkommende mandag.

På mandag 4. september vil Assa Abloy skifte motor på garasjen i tidsrommet 10:00-13:00. I den perioden vil garasjenedkjørselen være delvis stengt. Så satser vi på at garasjen vil gå som en klokke i etterkant. Dette til informasjon.

Hilsen Styret