21 jun 2017

Tekking og dekking av garasjesøyler i garasjeanlegget

Informasjon til berørte p-plasser i garasjeanlegget (klikk på lenke under) Bildet på artikkelen er kun et eksempelbilde på en søyle.