Ulovlig avfall i containere utenfor Petersborg (Sigurd Hoels vei 41) og i Sigurd Hoels vei 63

Viktig informasjon vedrørende avfallshåndteringen for Petersborgkvartalet

Viktig beskjed fra renovasjonsetaten, Oslo kommune:

I papircontaineren tilhørende Sigurd Hoels vei 41 har det over tid blitt hensatt restavfall og ulovlig avfall i tillegg til papiravfall. Dette er en papircontainer, og skal kun brukes til papiravfall fra privathusholdninger. Mottatt informasjon fra de som tømmer om at det var plast, byggematerialer, renholdsartikler og restavfall i containerne. Containeren er ikke tømt og blir ikke tømt før dette er ordnet opp i.

Vi har fått beskjed fra SKANSKA, som har ansvaret for avfallshåndteringen, om at dette må respekteres hvis ikke vil det bli vanskelig å håndtere søppla vår fremover.

Hilsen Styret