Endret: 17 nov 2017     Opprettet: 7 jul 2017

Vis hensyn - dyrehold

Styret i Petersborgkvartalet har mottatt flere klager over at reglene for dyrehold ikke overholdes, spesielt i forhold til at hunder skal holdes i bånd på sameiets område. Det har også kommet klager på at det etterlates ekskrementer på plenen i fellesarealet vårt. Selv om de fleste i sameiet vårt er flinke til å overholde regler for dyrehold ønsker styret å minne om sameiets regler for dyrehold som vi har vedtatt i husordensreglene.

Det ble avholdt styremøte 15.11.17, hvor en post på agendaen omhandlet den senere tids diskusjon vedørende hundehold og hundelufting i sameiet. Styret har mottatt en del eposter og telefoner i forbindelse med dette, og ønsker ved dette skrivet å presisere reglene for dyrehold generelt – og hundehold spesielt – i vårt sameie.

Styret etterstreber at Petersborgkvartalet sameie skal være et sameie som er innbydende og et godt sted å bo for både mennesker og dyr. Det påhviler rettigheter og plikter for alle sameiere for å bidra til dette – og det må forventes en viss tålegrad blant beboere i forhold til hverandre. Styrets innstilling er, og har alltid vært, at det er tillatt å ha hund på sameiets fellesarealer inkludert plenområder, når dette gjøres under forsvarlig tilsyn. Det presiseres at det er båndtvang på sameiets fellesområde året rundt. Det som derimot ikke er tillatt er at plenområdet anvendes som en fast plass for hundene til å gjøre sitt daglige fornødende. Til dette henvises eierne til å benytte nærliggende grøntområder utenfor sameiets fellesareal.

Styret ber samtidig om at hundeeiere påser at hunden ikke forringer grøntområdet ved å trampe ned beplantning, grave, og lignende. Våre grøntområder skal være tilgjengelig for hygge og samvær mellom alle beboere – inkludert dyr.

Styret ser ved gjennomgang av husordensreglene pkt 4.7, at denne er tvetydig og åpner for usikkerhet når det gjelder tillatelse til å ha hunder på plenen. Ved ordet ”lufting” siktet bestemmelsen til nettopp bruken av plenen som hundens toalett. Styret har redigert og presisert punkt 4.7 i husordensreglene til å nå lyde:

” 4.7 Det er tillatt med husdyr dersom dette ikke er til sjenanse for andre beboere. Dersom husdyrhold er til sjenanse for andre, vil styret mekle i saken og i alvorlige tilfeller eventuelt kreve at dyreholdet avsluttes. Sameiets fellesareal, inkludert plenarealer, kan benyttes av husdyr under forsvarlig tilsyn, men ikke som lufting for dyrets daglige gjøremål. Til dette henvises det til omkringliggende egnede grøntområder utenfor sameiet. Det er båndtvang året rundt i sameiets fellesareal.

Vi håper med denne påminnelsen om at dette blir overholdt.

Hilsen Styret